« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-PERKARBONÁTICSC: 1744 (2009 március)
Nátrium-karbonát, peroxihidrát
CAS #: 15630-89-4
ENSZ #: 3378
EINECS #: 239-707-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Lásd Kémiai veszélyek.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében: nagy mennyiségű vizet, vízpermetet kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Az anyag NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett száraz, műanyag tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circleexcl mark;warn
Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású
Lenyelve ártalmas
Súlyos szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
NÁTRIUM-PERKARBONÁT ICSC: 1744
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik vízzel érintkezve. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az oldat vízben gyenge bázis. Reagál fémekkel és sóikkal, szerves savakkal és redukálószerekkel. 

Képlet: 2Na2CO3.3H2O2
Molekulatömeg: 314.1
Olvadáspont: Nincs; lebomlik >50°C-on
Lásd Megjegyzések.
Sűrűség: 2.1 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 14 (jó)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: (elhanyagolható) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós expozíció hatással lehet a tüdőre. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Ha a hőmérséklet meghaladja az 50° C-ot öngyorsító lebomlás következhet be, hő, oxigén és gőz felszabadulással. Lásd Nátrium-karbonát ICSC 1135, Hidrogén-peroxid ICSC 0164. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019