« بازگشت به فهرست جستجو  
پرکربنات سدیمICSC: 1744 (2009-03)
SODIUM PERCARBONATE
Sodium carbonate peroxyhydrate
CAS #: 15630-89-4
UN #: 3378
EC #: 239-707-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد.  خطر آتش سوزی و انفجار . خطرات شیمیایی را ببینید.  با مواد قابل احتراق تماس نداشته باشد.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف: در مقادیر زیاد آب بپاشید، اسپری آب.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم ماده با آب. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد. احساس سوزش. درد شکمی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف خشک، پلاستیکی سرپوشیده جارو کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam circleexcl mark;warn
اکسید کننده؛ ممکن است آتش را تشدید کند
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 5.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از : خطرات شیمیایی را ببینید جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
پرکربنات سدیم ICSC: 1744
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سفید کریستالی.  

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
در تماس با آب تجزیه می شود. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. محلول آن در آب یک باز ضعیف است. با فلز و نمک های آن، اسیدهای آلی و عوامل احیا کننده واکنش می دهد. 

فرمول: 2Na2CO3.3H2O2
جرم مولکولی: 314.1
نقطه ذوب: نقطه ذوب ندارد، در >50 درجه سلسیوس تجزیه می شود
توضیحات را ببینید.
چگالی : 2.1 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 14 (خوب)
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa (ناچیز) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها به شدت تحریک کننده است. ماده برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. ماده برای پوست کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
ریه ها ممکن است تحت تأثیر مواجهه طولانی مدت یا مکرر قرار گیرند. تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
اگر دما از 50 درجه سلسیوس تجاوز کند، تجزیه خود شتاب دهنده می تواند رخ دهد، گرما، اکسیژن و بخار آزاد کند. کربنات سدیم ICSC 1135 را ببینید. هیدروژن پراکسید ICSC 0164 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018