« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
2-BUTYNE-1,4-DIOLICSC: 1733 (נובמבר 2008)
CAS #: 110-65-6
מספר או"מ: 2716
EC Number: 203-788-6

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר.  סיכון פיצוץ במגע עם בסיסים, מחמצנים אוהלוגנים.  אש גלויה אסורה.    יש להשתמש בתרסיס מים, קצף עמיד לאלכוהול, אבקה יבשה, פחמן דו חמצני.   

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. תחושת צריבה. קוצר נשימה. נשימה מאומצת.  יש להשתמש באוורור (לא במקרה של אבקה).   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. כאב. כוויות עור.  ביגוד מגן. כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש להעביר מיידית לטיפול רפואי. 
עיניים אדמומיות. כאב. כוויות.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון עיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה כאשר מדובר באבקה.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה כוויות בפה ובגרון. תחושת צריבה בגרון ובחזה. כאב בטן.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

corrskull;toxiccancer;health haz
רעיל אם נבלע או נשאף
מזיק במגע עם העור
גורם לכוויות חמורות בעור ולפגיעה בעיניים.
עלול לגרום ל תגובה אלרגית בעור
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק לכבד, כליעות ודם .
מזיק לחי במים 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
יש להפריד מחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. קריר. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
2-BUTYNE-1,4-DIOL ICSC: 1733
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
מוצק צהוב בצורות שונות. 

סיכונים פיזיקליים
אין נתונים. 

סיכונים כימיים
מתפרק בחימום . זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים . מגיב באלימות עם אנהידרידים, כלורידים של חומצות , מלחי כספית ואלקלי הידרוקסידים או כלורידים . לפיכך גורם לסיכון פיצוץ. 

נוסחה: C4H6O2/OHCH2CCCH2OH
משקל מולקולרי: 86.1
נקודת רתיחה: אין נקודת רתיחה בלחץ רגיל; מתפרק ב >160°C
נקודת התכה: ‎58°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.1
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 75 ‏(קלה)
לחץ אדים, Pa ב-20°C‏: 0.2
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 3.0
נקודת הבזק: 152°C
נקודת הצתה עצמית: ‎ 335°C ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): -0.73  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. השפעות מקומיות משמעויות בכל דרכי החשיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
קורוזיבי. שאיפת עלולה לגרום לבצקת ריאה, אך רק אחרי הופעת ההשפעות הקורוזיביות הראשוניות על האיניים ו/או על דרכי האוויר. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר לא ייווצר, או ייווצר לאט מאוד, עקב התאדות החומר ב-20ºC ; בריסוס או בפיזור, לעומת זאת, הרבה יותר מהר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הדם. דבר שעשוי לגרום לאנמיה. לחומר עשויה להיות השפעה על הכליות והכבד. דבר שעשוי לגרום לנגעי רקמות. מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לריגוש העור . 


גבולות חשיפה תעסוקתית
MAK: 0.36 mg/m3, 0.1 ppm; peak limitation category: I(1); skin absorption (H); sensitization of skin (SH); pregnancy risk group: C.
EU-OEL: 0.5 mg/m3 as TWA 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
אין אזהרת ריח גם כאשר הריכוזים הם רעילים.
אין מספיק נתונים על השפעת חומר זה על בריאות האדם, ולכן יש להקפיד על זהירות רבה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: C, T; R: 21-23/25-34-43-48/22; S: (1/2)-25-26-36/37/39-45-46 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018