« بازگشت به فهرست جستجو  
2- هیدروکسی اتیل متاکریلاتICSC: 1724 (2008-11)
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE
2-Propenoic acid, 2-methyl-,2-hydroxiethyl ester
Ethylene glycol monomethacrylate
HEMA
CAS #: 868-77-9
EC #: 212-782-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ممکن است در بالای 97 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 97 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر خشک، فوم مقاوم به الکل استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از تهویه (در صورت پودری نبودن)، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد. خطر ورود جسم خارجی به راه های هوایی!  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی و رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف سرپوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
هشدار
ممکن است در صورت بلعیدن زیان آور باشد
باعث تحریک چشم و پوست می شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی زیان آور باشد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. در تاریکی نگهداری کنید. خنک نگه دارید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
 
2- هیدروکسی اتیل متاکریلات ICSC: 1724
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده در اثر حرارت، در تماس با پراکسیدها و تحت تأثیر نور پلیمریزه می شود. گرمادهی ممکن است باعث احتراق یا انفجار شدید شود. این ماده دود آکرید تولید می کند. این ماده ممکن است در صورت پایدار نشدن خود بخود پلیمریزه شود. 

فرمول: C6H10O3
جرم مولکولی: 130.1
نقطه جوش: 250 درجه سلسیوس (محاسبه شده)
توضیحات را ببینید.
نقطه ذوب: <-60 درجه سلسیوس
چگالی : 1.07 g/cm³
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 17
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.5
نقطه اشتعال: 97 c.c. درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.42
چسبناکی: 8.4 mm²/s در 20 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. اگر این مایع بلعیده شود، آسپیراسیون به ریه ها ممکن است منجر به پنومونیت شیمیایی شود. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
MAK حساسیت پوستی (SH)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
نقطه جوش را نمی توان به طور تجربی تعیین کرد: در 1013 hPa پلیمریزاسیون در دمای بالا رخ می دهد، نقطه جوش دیگر: 67 درجه سلسیوس در 4.6 hPa.
متاکریلات ها به طور معمول با افزودن مهار کننده های فنولیک در حین حمل و نقل و ذخیره سازی، تثبیت می شوند.
یک تثبیت کننده یا مهار کننده افزوده می تواند بر خواص سم شناسی این ماده تأثیر بگذارد، با یک متخصص مشورت کنید.
ممکن است باعث حساسیت متقابل نسبت به سایر آکریلات ها گردد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi; R: 36/38-43; S: (2)-26-28; توضیحات: D 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018