« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
1,3-PENTADIENEICSC: 1722 (נובמבר 2008)
CAS #: 504-60-9
מספר או"מ: 3295
EC Number: 207-995-2

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות. חימום יגרום לעלייה בלחץ עם סיכון התפוצצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות.  יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה   יש להשתמש באוורור.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי אם חשים ברע. 
עור אדמומיות.  כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי אם מתרחש גירוי בעור. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). 
בליעה בחילה. הקאות. סיכון שאיפה (אספירציה)!  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי אם חשים ברע. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. אוורור. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים מכוסים. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. אין לשטוף לביוב. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flamecancer;health haz
נוזל ואדים דליקים מאוד.
עשוי להיות מזיק אם נבלע או נשאף
גורם לגירוי קל בעור
גורם לגירוי בעיניים
עלול להזיק בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש להפריד ממחמצנים חזקים. מוגן אש. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. אוורור לאורך הרצפה. 
אריזה
 
1,3-PENTADIENE ICSC: 1722
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים. יכול ליצור פרוקסידים, הדבר שעשוי ליזום תגובת פילמור. 

נוסחה: CH2(CH)3CH3
משקל מולקולרי: 68.1
נקודת רתיחה: ‎42°C
נקודת התכה: ‎-87°C
צפיפות : 0.7 גר/סמ"ק
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-‏: 0.069 ‏(קשה מאוד)
לחץ אדים, kPa ב-25°C‏: 53.3
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.35
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.7
נקודת הבזק: -28°C מערכת סגורה
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 2.0 - 8.3 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (מוערך): 1.5 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
האדים מגרים את העיניים והעור . במקרה של בליעה, החומר עלול לגרום להקאה ועלול לגרום לדלקת ריאות משאיפה. ההשפעות עשויות להתאחר. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר לא ייווצר, או ייווצר לאט מאוד, עקב התאדות החומר ב-20ºC . 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
 

הערות
The commercial mixture of 1,3-pentadiene consists of 80% of the trans-isomer (CAS 2004-70-8) and 20% of the cis-isomer (CAS 1574-41-0). CAS 504-60-9 is for unspecified or mixed isomer.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018