« بازگشت به فهرست جستجو  
p- فنتیدینICSC: 1720 (2008-11)
p-PHENETIDINE
4-Ethoxyaniline
Ethyl p-aminophenol
4-Ethoxybenzenamine
4-Amino-1-ethoxy benzene
CAS #: 156-43-4
UN #: 2311
EC #: 205-855-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از پودر، فوم مقاوم به الکل، اسپری آب، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   میست را استنشاق نکنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
زیان آور در صورت بلعیدن
سمی در صورت استنشاق
باعث تحریک چشم می شود
اگرخون ممکن است باعث آسیب به خون از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
p- فنتیدین ICSC: 1720
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ. در مواجهه با هوا و نور، قرمز تیره می شود. 

خطرات فیزیکی
این بخار به خوبی با هوا ترکیب می شود، مخلوط های قابل انفجار به راحتی تشکیل می گردد. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن، اکسیدهای نیتروژن تشکیل می دهد. با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C8H11NO
جرم مولکولی: 137.2
نقطه جوش: 253-255 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 2.4 درجه سلسیوس
چگالی : 1.1 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 2 (متوسط)
فشار بخاردر 50 درجه سلسیوس: Pa 10
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.7
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.0
نقطه اشتعال: 120 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 425 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.24  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به تشکیل متهموگلوبینی شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
استفاده از مشروبات الکلی اثر زیان آور را تشدید می کند. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn; R: 20/21/22 -36-43-68; S: (2)-36/37-46 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018