« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-HIDROGÉN-SZULFIDICSC: 1710 (2008 április)
Nátrium- szulfhidrát
Nátrium-biszulfid
Nátrium-merkaptán
Nátrium-hidroszulfid
CAS #: 16721-80-5
ENSZ #: lásd Megjegyzések
EINECS #: 240-778-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Égések a szájban és a torokban. Hasi fájdalom. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szervetlen gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett műanyag tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrskull;toxic
Lenyelve halálos
Bőrrel érintkezve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve savaktól és erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
NÁTRIUM-HIDROGÉN-SZULFID ICSC: 1710
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású. Lebomlik hevítve. Ezzel kén-oxidokat képez. Lebomlik vízzel érintkezve. Ezzel erősen mérgező és tűzveszélyes hidrogén-szulfidot (lásd ICSC 0165) képez. Megtámad fémet. Reagál erős oxidálószerekkel. Ezzel kén-oxidokat képez. 

Képlet: NaHS
Molekulatömeg: 56.1
Elbomlik 350° C-on
Sűrűség: 1.8 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 50-60 (jó)
Gőznyomás: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -3.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Lenyelve maró hatású. Az anyag gyorsan hidrolizál nedvesség hatására, H2S felszabadulásával. Lásd ICSC 0165 . 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A nátrium-hidrogénszulfid hidrát CAS száma: 207683-19-0.
ENSZ szám 2318: NÁTRIUM-HIDROSZULFID kevesebb, mint 25% kristályvízzel, Veszély osztály 4.2, Csomagolási csoport II.
ENSZ 2949 a NÁTRIUM-HIDROSZULFID-ra vonatkozik, legalább 25% kristályvízzel hidrálva; Veszély osztály 8 (maró), Csomagolási csoport II.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019