« بازگشت به فهرست جستجو  
کربنات استرانسیمICSC: 1695 (2007-04)
STRONTIUM CARBONATE
Strontianite
Carbonic acid, strontium salt (1:1)
CAS #: 1633-05-2
EC #: 216-643-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  غبار را استنشاق نکنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اسیدها جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
کربنات استرانسیم ICSC: 1695
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سفید بی بو.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با اسیدها واکنش می دهد. 

فرمول: SrCO3
جرم مولکولی: 147.6
در <1200 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی : 3.5 g/cm³
حلالیت در آب در 18 درجه سلسیوس: g/100ml 0.011 (خیلی ضعیف) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی چشم ها و مجرای تنفسی شود. 

خطر استنشاق
به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
یون استرانسیم بر مقدار کلسیم استخوان ها و دندان ها اثر دارد، اما داده های مربوط به دوزهای زیان آور کربنات استرانسیم ناکافی هستند.
کربنات استرانسیوم به طور طبیعی در محیط به صورت استرونتیانیت رخ می دهد.
خصوصیات فیزیکی-شیمیایی و رخداد طبیعی آن در محیط به عنوان استرونتیانیت همچنین نشان می دهد که SrCO_3 در شکل جامد آن پایدار و نسبتاً بی اثر است.
می توان انتظار داشت که پایدار است و عمدتا در محفظه خاک توزیع می شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018