« بازگشت به فهرست جستجو  
آرسنیک اسید (80% در آب)ICSC: 1625 (2017-04)
ARSENIC ACID (80% in water)
Arsenic acid hemihydrate
ortho-Arsenic acid solution
CAS #: 7778-39-4
UN #: 1553
EC #: 231-901-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار         در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. احساس سوزش. گلو درد. کوتاهی نفس. در ادامه بلعیدن را ببینید.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی ها.  محافظ صورت را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن مزه فلزی. گلو درد. عطش شدید. درد شکمی. تهوع. استفراغ. اسهال. گرفتگی های عضله. تشنج. افزایش ضربان قلب. شوک یا غش کردن. فلج.  قبل از خوردن دست ها را بشویید. هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف پلاستیکی غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
سمی در صورت بلعیدن یا استنشاق
زیان آور در تماس با پوست
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است باعث سرطان شود
باعث آسیب به اندام ها می شود
باعث آسیب به اندام ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. از اکسیدان های قوی، بازهای قوی، فلزات ، عوامل احیا کننده قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در ظروف ساخته شده از آلومینیوم، مس، آهن یا روی ذخیره یا حمل نکنید.  
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
آرسنیک اسید (80% در آب) ICSC: 1625
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا سبز کم رنگ چسبناک . 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این دمه (فیوم)های سمی و خورنده تولید می کند. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده با مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد. این ماده یک اسید نسبتاً قوی است. به فلزات حمله می کند. این ماده آرسین قابل اشتعال و سمی (ICSC 0222 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: H3AsO4
جرم مولکولی: 141.9
نقطه جوش: 120 درجه سلسیوس (محاسبه شده)
نقطه ذوب: -30 درجه سلسیوس (محاسبه شده)
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: بسیار خوب
چگالی نسبی (آب = 1): 1.9 (محاسبه شده)
فشار بخار در 15 درجه سلسیوس: kPa 1.3  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون، سیستم قلبی-عروقی، مجرای گوارش، کبد و سیستم عصبی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس با اسپری کردن منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی محیطی، پوست و سیستم قلبی-عروقی شود. این امر ممکن است منجر به پلی نوروپاتی و ضایعات پوستی شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل آرسنیک): 0.01mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3A؛.
EU-OEL: (کسر قابل استنشاق): 0.01mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (توضیحات را ببینید)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود.  

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
علائم مسمومیت حاد تا ساعت ها آشکار نمی گردند.
لباس کار را به خانه نبرید.
شماره CAS دیگر مورد استفاده 2-52-1327 است. اسید آرسنیک نیم آبه دارای شماره CAS 7774-41-6 است. اسید آرسنیک (نیم آبه) یک جامد هیگروسکوپیک بی رنگ تا سفید است. این ماده در 160 درجه سلسیوس تجزیه می شود (از دست دادن آب)؛ نقطه ذوب 35 درجه سلسیوس؛ چگالی نسبی 2.5-2؛ بسیار محلول در آب. شماره UN 1554.
برای بخش ذوب مس، مقدار حدود مواجهه شغلی (OEL) اروپا می بایست از تاریخ 11 جولای 2023 بکار رود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 45-23/25-50/53; S: 53-45-60-61; توضیحات: A، E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018