« بازگشت به فهرست جستجو  
N- متیل دی اتانول آمینICSC: 1600 (2005-10)
N-METHYL DIETHANOLAMINE
2,2`-(Methylimino)bis-ethanol
Diethanolmethylamine
Bis(2-hydroxyethyl)methylamine
CAS #: 105-59-9
EC #: 203-312-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از فوم، فوم مقاوم به الکل، پودر خشک، اسپری آب استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. تهوع. گلو درد.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن تهوع. اسهال. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف سر پوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. از اسیدهای قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
N- متیل دی اتانول آمین ICSC: 1600
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی تولید می کند. محلول آن در آب یک باز نسبتاً قوی است. به شدت با اسیدها و اکسیدان ها واکنش می دهد. 

فرمول: C5H13O2N / CH3N(C2H4OH)2
جرم مولکولی: 119.2
نقطه جوش: 247 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -21 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.04
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 100
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 0.03
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.12
نقطه اشتعال: 136 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 265 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.9-8.4
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.08  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، با اسپری کردن می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi; R: 36; S: (2)-24 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018