« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
NITROCELLULOSE, dry, less than 12.6% nitrogenICSC: 1560 (נובמבר 2016)
CAS #: 9004-70-0
מספר או"מ: ראו הערות

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  סיכוני פיצוץ בחיכוך או בהלם . סיכוני פיצוץ כאשר נחסף לחום, ללהבה, לניצוצות או לפריקות אלקטרוסטטיות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  יש למנוע פיזור אבק. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות. אין לחשוף לחום, לחיכוך או להלם. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה).  יש להשתמש במים בכמויות גדולות. אין להשתמש בקצף, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

ראו הערות.   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה   יש להשתמש באוורור.   אוויר צח, מנוחה. 
עור   כפפות מגן.  יש לשטוף בגדים מזוהמים (סיכון אש) בכמות גדולה של מים. יש להסיר בגדים מזוהמים. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לשמור רטוב. אין לאפשר להתייבש. יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לטאטא את השפך למיכלים ברי-אטימה. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flame
מוצק דליק 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 4.1 

אחסון
מוגן אש. סגור היטב. קריר. יש לשמור בחדר מאוורר היטב. יש להפריד ממחמצנים , בסיסים וחומצות. יש לאחסן רק אם רטוב בקצת. יש לעיין בהוראות היצרן לקבלת תנאי אחסון נאותים. 
אריזה
 
NITROCELLULOSE, dry, less than 12.6% nitrogen ICSC: 1560
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
מוצק בצבע לבן בצורות שונות. 

סיכונים פיזיקליים
החומר רגיש מאוד לחום, הלם, חיכוך, להבה גלויה, ניצוצות או פריקה אלקטרוסטטית. זה יוצר סיכון שריפה ופיצוץ. התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. ראו הערות. 

סיכונים כימיים
תפרק מהר בבעירה. זה מייצר תחמוצות חנקן. מגיב עם מחמצנים, בסיסים וחומצות. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. ראו הערות. 

נוסחה: C12H16(ONO2)4O6
משקל מולקולרי: 504.3
מסיסות במים : אין
ראu הערות. 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
ראו הערות. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
ראו הערות. 

סיכון נשימתי
לא ניתן להצביע האם הריכוז המזיק של החומר באוויר עלול להיווצר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
ראו הערות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
ראו הערות. 

הערות
אין מספיק נתונים על השפעת חומר זה על בריאות האדם, ולכן יש להקפיד על זהירות רבה.
The commercial products are damped (with water or solvents) or mixed with plasticizers to reduce the fire and explosion hazards of dry nitrocellulose. These agents may change the physical and toxicological properties.
אם החומר מנוסח עם ממסים, יש לעיין גם בכרטיסי ICSC של הממסים.
The formulation with more than 12.6% nitrogen is used exclusively for the manufacture of explosives.
Nitrocellulose, with water, not less than 25% water by weight: UN 2555; UN Hazard class: 4.1.
Nitrocellulose, with alcohol, not less than 25% alcohol by weight, and not more than 12.6% nitrogen: UN 2556; UN Hazard class: 4.1.
Nitrocellulose, with not more than 12.6% nitrogen dry weight, mixture with or without plasticizer, with or without pigment: UN 2557; UN Hazard class: 4.1. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018