« vissza a keresési eredmény listához  
NONOXINOL-9ICSC: 1558
Nonil-fenoxipolietoxietanol2006 október
CAS #: 26571-11-9
EINECS #: 247-816-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon habot, száraz port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés     Friss levegő, pihenés. 
Bőr      
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
NONOXINOL-9 ICSC: 1558
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C9H19(C6H4)(OC2H4)9OH

Forráspont: 250° C
Olvadáspont: 6° C
Oldékonyság vízben: mérsékelt
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): >1
Lobbanáspont: 197° C z.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
This ICSC is based on NONOXYNOL-9.
For the group of polyethylene mono(p-nonylphenyl)ether glycols (C_9H_1_9(C_6H_4)(OC_2H_4)_nOH) the CAS number is 26027-38-3 and the RTECS number is RB1299090.
The average number of ethylene oxide units (n) per molecule is indicated by the number following nonoxynol.
This group of substances are nonionic surfactants and are used as detergents, emulsifiers, wetting agents, dispersants, stabilizers, intermediates in synthesis of anionic surfactants, and defoaming agents.
Nonoxynols-9 and -11 are spermicides.
Nonoxynols-4, -15 and -30 are used as pharmaceutical aids (surfactants).
Compounds with n < 15 are a yellow to almost colorless liquid; n > 20 are pale-yellow to off-white pastes or waxes.
Compounds with n < 6 are soluble in oil; compounds with higher n are soluble in water.
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018