« vissza a keresési eredmény listához  
KRÓM(III)-NITRÁT NONAHIDRÁTICSC: 1530 (2004 október)
Króm-trinitrát nonahidrát
Salétromsav, króm(III) só, nonahidrát
CAS #: 7789-02-8
ENSZ #: 2720
EINECS #: 236-921-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza.  TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
KRÓM(III)-NITRÁT NONAHIDRÁT ICSC: 1530
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
MÉLY IBOLYASZIN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Az oldat vízben gyenge sav. 

Képlet: Cr(NO3)3 ∙ 9H2O
Molekulatömeg: 400.2
Forráspont: Normál nyomáson nincs; lebomlik hevítésre
Olvadáspont: 66° C
Sűrűség: 1.8 g/cm³
Oldékonyság vízben: nagyon jó 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Cr(III), belélegezhető frakció): 0.003 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); (DSEN); (RSEN).
MAK: bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Ezen a kártyán lévő ajánlások vonatkoznak a vízmentes Króm(III)-nitrátra is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
(Sorszám: 189 - egyéb szervetlen króm vegyületek, a Cr (VI) vegyületek kivételével,, Cr-ra számítva).
ÁK: 0,5 mg/m³, 2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag),
Vizelet: króm, 0,022 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019