« بازگشت به فهرست جستجو  
1و3- پروپان سالتونICSC: 1524 (2016-11)
1,3-PROPANE SULTONE
1,2-Oxathiolane-2,2-dioxide
3-Hydroxy-1-propanesulphonic acid sultone
1-Propanesulfonic acid, 3-hydroxy-gamma-sultone
CAS #: 1120-71-4
UN #: 2811
EC #: 214-317-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

اثرات طولانی مدت یا مواجهه مکرر را ببینید. از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از سیستم بسته استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد. احساس سوزش. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. اگر تحریک پوستی رخ دهد برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. با تجهیزات تخصصی مکنده تمیز کنید (توضیحات را ببینید) یا با دقت به داخل ظروف مهر و موم شده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. اگر مایع است: تا جایی که ممکن است مایع نشت کرده را در ظروف مهرو موم شده جمع آوری کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
سمی در صورت بلعیدن یا در تماس با پوست
باعث تحریک چشم و پوست می شود
مشکوک به ایجاد نقص های ژنتیکی
ممکن است باعث سرطان شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
1و3- پروپان سالتون ICSC: 1524
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ یا کریستال های سفید با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای سولفور تولید می کند. با هوای مرطوب واکنش می دهد. این ماده اسید سولفونیک 3-پروپان سمی تولید می کند. 

فرمول: C3H6O3S
جرم مولکولی: 122.1
تجزیه می شود
نقطه ذوب: 31 درجه سلسیوس
چگالی (در 25 درجه سلسیوس): 1.392 g/cm³
حلالیت در آب : g/100ml 10 (متوسط)
نقطه اشتعال: >110 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست تحریک کننده است. اثرات پوستی ممکن است بعد از یک دوره نهفتگی چند ساعته ظاهر شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده برای انسان سرطان زا است. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی در انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3A؛ 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
هرگز برای جارو کردن این ماده از جاروبرقی خانگی استفاده نکنید، فقط از تجهیزات تخصصی استفاده کنید.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 45-21/22; S: 53-45; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018