« vissza a keresési eredmény listához  
POLIETILÉNICSC: 1488 (2004 október)
Etilén polimerek
Etén-homopolimer
PE
HDPE
LDPE
CAS #: 9002-88-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr     A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett megfelelő, felcímkézett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
POLIETILÉN ICSC: 1488
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel mérgező és irritáló füstöket képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál fluorral. Reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: (C2H4)n
Molekulatömeg: változó (polimer)
Olvadáspont: 85-140° C
Lásd Megjegyzések.
Sűrűség: 0.91-0.96 g/cm³
Lásd Megjegyzések.
Lobbanáspont: 341° C
Lásd Megjegyzések.
Öngyulladási hőmérséklet: 330-410° C
Lásd Megjegyzések. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
LDPE alacsony denzitású polietilént jelent; HDPE nagy denzitású polietilént jelent.
A fizikai-kémiai tulajdonságok a molekulatömegtől függően változnak.
A hő általi lebomlás 290°C-on kezdődik
A PE termékek különféle formák széles választékában kaphatók, a gyártáshoz használt adalékanyagoknak köszönhetően.
Az adalékanyagok befolyásolhatják az anyag fizikai és toxikológiai tulajdonságait. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019