« بازگشت به فهرست جستجو  
دی متیل آمین (محلول آبی)ICSC: 1485 (2003-06)
DIMETHYLAMINE (aqueous solution)
Methanamine, N-methyl (aqueous solution)
DMA (aqueous solution)
CAS #: 124-40-3
UN #: 1160
EC #: 204-697-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابلیت اشتعال بالا. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  مخلوط های بخار/ هوا منفجر شونده است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  از آب در مقادیر زیاد، فوم مقاوم به الکل، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. سردرد. گلو درد. تنفس سخت. کوتاهی نفس.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های جدی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. سوختگی های عمیق و شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. احساس سوزش. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. ماده ریخته شده را با فوم بپوشانید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف سر پوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; خطرات جانبی سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. خنک نگه دارید. از اسیدهای قوی، اکسیدان ها، آلومینیوم، مس، آلیاژهای مس، جیوه، روی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
دی متیل آمین (محلول آبی) ICSC: 1485
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
محلول در آب با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دوردست. 

خطرات شیمیایی
محلول آن در آب یک باز قوی است. این ماده به شدت با اسید واکنش می دهد و خورنده است. به شدت با اکسیدان های قوی و جیوه واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به آلومینیوم، مس، آلیاژهای روی، سطوح گالوانیزه و پلاستیک حمله می کند.  

فرمول: (CH3)2NH / C2H7N
جرم مولکولی: 45.1
نقطه جوش: 51 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -37 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.9
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 26.3
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.6
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.14
نقطه اشتعال: -18 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 400 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.8-14.4
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.2
چسبناکی: 3.4 mPa*s در 27 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها و پوست است. بخار برای مجرای تنفسی به شدت تحریک کننده است. خورنده در صورت بلعیدن. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس خیلی سریع به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 15ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (حساس کننده SEN)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 3.7mg/m3, 2ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: D؛.
EU-OEL: 3.8mg/m3, 2ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 9.4mg/m3, 5ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
اطلاعات سمیت در مورد محلول های آبی حاوی بیش از 15% دی متیل آمین بکار می رود و خصوصیات فیزیکی بر اساس غلظت تغییر خواهد کرد.
خصوصیات فیزیکی این کارت برای محلول 40% است.
ICSC 0260 گاز دی متیل آمین در سیلندر را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+، C; R: 12-20/22-34; S: (1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45; توضیحات: B 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018