« vissza a keresési eredmény listához  
PARAFFIN VIASZICSC: 1457 (2003 augusztus)
Petróleum viasz
Paraffin viasz és szénhidrogén viaszok
(Lásd Megjegyzések)
CAS #: 8002-74-2
EINECS #: 232-315-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.        Használjon vizet, száraz port, habot, szén-dioxidot, száraz homokot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt, ha az olvadt anyagot kezeli.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Hideg ellen védő kesztyű az olvadt forma kezelése esetén.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt (ha olvadt).  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
PARAFFIN VIASZ ICSC: 1457
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN, SZINTELEN ~ KRÉMSZINŰ KRISTÁLYOS ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: CnH2n+2

Olvadáspont: 50-57° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Lobbanáspont: 199° C z.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a füst belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A füst irritálja a szemet, az orrot és a torkot. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 mg/m3, mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Petróleum frakciókból oldószer kristályosítással vagy kicsapási folyamattal nyert szénhidrogének komplex kombinációja.
Egyenes láncú, főként több, mint 20 szénatomot tartalmazó szénhidrogénekből áll. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019