« vissza a keresési eredmény listához  
KRÓM(III)-HIDROXIDICSC: 1455 (2003 július)
Di-króm-trioxid-hidrát
CAS #: 1308-14-1
EINECS #: 215-158-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés      
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
KRÓM(III)-HIDROXID ICSC: 1455
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KÉK - ZÖLD POR VAGY FEKETE RÉSZECSKÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel króm-oxidot képez. 

Képlet: Cr(HO)3.nH2O
Molekulatömeg: lásd Megjegyzések
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat , különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Cr(III), belélegezhető frakció): 0.003 mg/m3, mint TWA; (RSEN); (DSEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: bőr allergizáló (SH).
EU-OEL: (mint Cr(III)): 2 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A Krómsav nevet használják erre a termékre, és a Króm(VI)savra (CAS 7738-94-5), a Króm(VI)-oxidra (CAS 1333-82-0, lásd ICSC 1194) is.
A molekulasúly a hidráltság fokától függően változhat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 188 - Króm (fém) Szervetlen króm II. és III. vegyületek, nem oldható, Cr-ra számítva).
ÁK: 2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet: króm, 0,022 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019