« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
שמן קיקיוןICSC: 1452 (יוני 2003)
CASTOR OIL
CAS #: 8001-79-4
EC Number: 232-293-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר.    אש גלויה אסורה.    יש להשתמש באבקה, פחמן דו חמצני.   

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה      
עור      
עיניים      
בליעה כאב בטן. שלשול. בחילה. הקאות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.    

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים מכוסים. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
 
אריזה
 
שמן קיקיון ICSC: 1452
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע צמיג עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
 


נקודת רתיחה: ‎313°C
נקודת התכה: ‎-10 - -18°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.96
מסיסות במים : קשה מאוד
נקודת הבזק: 229°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 448°C ‏ 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את מערכת העיכול. 

סיכון נשימתי
 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עם העור עלול לגרום לדרמטיטיס. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
 

הערות
 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018