« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
DISTILLATES, PETROLEUM, solvent-refined light naphthenicICSC: 1430 (אוקטובר 2001)
CAS #: 64741-97-5
EC Number: 265-098-1

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר.    אש גלויה אסורה.    יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה יבשה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה סחרחורת. כאב ראש.  יש להשתמש ביניקה מקומית.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עור יבש.   כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה שלשול. בחילה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . ראו הערות. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
אוורור. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
יש להפריד ממחמצנים חזקים. 
אריזה
 
DISTILLATES, PETROLEUM, solvent-refined light naphthenic ICSC: 1430
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מגיב עם מחמצנים חזקים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 


נקודת רתיחה: ‎150-600°C
צפיפות יחסית (מים=1): ~0.84-0.94 (15°C)
נקודת הבזק: >124°C
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (מוחשב): 3.9-6 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת התרסיס שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העור . אם הנוזל נבלע, שאיפה לריאות עשויה לגרום להתפתחות דלקת ריאות כימית.  

סיכון נשימתי
התאדות ב-20°C היא זניחה; עם זאת, ריכוז מזיק של חלקיקים באוויר עלול להיווצר במהירות בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עם העור עלול לגרום לדרמטיטיס. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
 

הערות
A raffinate contains C15-C30 hydrocarbons with a viscosity of less than 19 cSt at 40°C (100 SUS at 100°F).
It contains few normal paraffins.
Depending on the raw material and the production processes, the composition and physical properties of this solvent can vary considerably.
The symptoms of chemical pneumonitis do not become manifest until a few hours or even a few days have passed and they are aggravated by physical effort.
Note L: the EU classification as carcinogen (R45) does not apply if it can be shown that DMSO extract (IP 346) is below 3% by volume.
PY8041000 refers to mineral oil, petroleum distillate, solvent refined (mild) light naphthenic; PY8041001 refers to mineral oil, petroleum distillate, solvent refined (severe) light naphthenic. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T; R: 45; S: 53-45; הערה: H, L 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018