« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVYICSC: 1380 (מרץ 2001)
CAS #: 64742-48-9
מספר או"מ: 3295
EC Number: 265-150-3

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק.  מעל 40°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מעל 40°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות.  יש להשתמש בתרסיס מים, קצף עמיד לאלכוהול, אבקה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה סחרחורת. כאב ראש. ישנוניות. בחילה. חוסר הכרה.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עור יבש.   כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה שעול. שלשול. כאב גרון. הקאות. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . ראו הערות. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
אוורור. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. אין לשטוף לביוב. הגנה אישית: מסנן אדים אורגניים בעלי נקודת רתיחה נמוכה מותאם לריכוז החומר באוויר. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים. סגור היטב. 
אריזה
 
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY ICSC: 1380
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מגיב עם מחמצנים חזקים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 


נקודת רתיחה: ‎155-217°C
נקודת התכה: ‎<0°C
צפיפות : 0.76-0.79 גר/סמ"ק
מסיסות במים : אין
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 0.1-0.3
נקודת הבזק: 40-62°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 255-270°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 0.7-6.0 ‏  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
האדים מגרים באופן קל את העיניים. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. חשיפה לריכוזים גבוהים של אדים עשויה לגרום לאובדן הכרה . אם הנוזל נבלע, שאיפה לריאות עשויה לגרום להתפתחות דלקת ריאות כימית.  

סיכון נשימתי
לא ניתן להצביע על הקצב שבו ריכוז מזיק של החומר באוויר עלול להיווצר בהתאדות ב-20°C. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר מוריד שומן מהעור, דבר שעשוי לגרום ליובש או היסדקות של העור. ראו הערות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
MAK: 300 mg/m3, 50 ppm; peak limitation category: II(2); pregnancy risk group: D 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
This is a mixture of C9-C13 naphthenes, iso- and n-paraffins.
Neither the concentration of aromatics nor of hexane is greater than 0.1% by volume.
Note P: the EU classification as carcinogen (R45) does not apply if it can be shown that the benzene content is below 0.1% by volume.
Depending on the raw material and the production processes, the composition and physical properties of this solvent can vary considerably.
The symptoms of chemical pneumonitis do not become manifest until a few hours or even a few days have passed. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T; R: 45-65; S: 53-45; הערה: H, P 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018