« بازگشت به فهرست جستجو  
سولفات برلیومICSC: 1351 (2016-11)
BERYLLIUM SULFATE
Beryllium sulphate
CAS #: 13510-49-1
UN #: 1566
EC #: 236-842-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        از اسپری قطرات ریز آب استفاده کنید. در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. تنفس سخت. کوتاهی نفس. گلو درد. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از سیستم بسته استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. ممکن است جذب شود!  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن تهوع. استفراغ. درد شکمی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را داخل ظروف غیر قابل نشت جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
زیان آور در صورت بلعیدن
کشنده در صورت استنشاق
باعث تحریک چشم و پوست می شود
در صورت استنشاق ممکن است باعث حساسیت یا علائم آسم یا مشکلات تنفسی شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است باعث سرطان شود
اگر استنشاق شود باعث آسیب به ریه ها می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
باعث آسیب به ریه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
سولفات برلیوم ICSC: 1351
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 550 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی اکسیدهای سولفور (ICSC 0074 را ببینید) و اکسید بریلیم (ICSC 1325 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: BeSO4
جرم مولکولی: 105.1
در 550 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی : 2.4 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 41.3 (خوب) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده در مقادیر خطرناک می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق بلعیدن و از طریق پوست جذب بدن شود.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. استنشاق غبار یا دمه (فیوم) ممکن است باعث پنومونیت شیمیایی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
حساسیت به این ماده، از طریق استنشاق مکرر یا طولانی مدت یا تماس پوستی، ممکن است منجر به بیماری گرانولوماتوز شدید ریه (بیماری مزمن بریلیوم) شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل برلیوم): (کسر قابل استنشاق): 0.00005mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛ (حساس کننده SEN)؛.
MAK: حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ طبقه سرطان زایی: ؛.
EU-OEL: (کسر قابل استنشاق): 0.0002mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (حساس کننده تنفسی و پوست)؛ (توضیحات را ببینید)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
علائم پنومونیت حاد پس از مواجهه کلان کوتاه مدت تا 3 روز آشکار نمی شوند.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
لباس کار را به خانه نبرید.
لباس های آلوده را با گذاشتن و بستن در کیسه یا هر ظرف دیگری جدا کنید.
حدود مواجهه شغلی (OEL) اروپا معادل 0.0006mg/m3 تا تاریخ 11 جولای 2026 مجاز است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T+، N; R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53; S: 53-45-61; توضیحات: A، E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018