« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
BERYLLIUM OXIDEICSC: 1325 (נובמבר 2016)
CAS #: 1304-56-9
מספר או"מ: 1566
EC Number: 215-133-1

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.        יש להשתמש בתרסיס מים עדין. במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.   

 יש למנוע פיזור אבק! יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. נשימה מאומצת. קוצר נשימה. כאב גרון. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להשתמש במערכת סגורה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג!  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון עיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה כאשר מדובר באבקה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לטאטא את השפך למיכלים ברי-אטימה. במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

skull;toxiccancer;health haz
סכנה
קטלני אם נשאף.
גורם לגירוי בעיניים.
עלול לגרום לאלרגיה או לתסמיני אסתמה או קשיי נשימה בשאיפה.
עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.
עלול לגרום לסרטן.
גורם נזק לריאות אם נשאף.
עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.
גורם נזק לריאות בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת ונשנית .
עלול לגרום להשפעות מזיקות ארוכות טווח לחיים במים 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים. סגור היטב. יש לאחסן במיכל מקורי בלבד. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
BERYLLIUM OXIDE ICSC: 1325
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
לבנים גבישים או אבקה. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
נדפים רעילים נוצרים עקב חימום. 

נוסחה: BeO
משקל מולקולרי: 25.0
נקודת רתיחה: ‎3787°C
נקודת התכה: ‎2530°C
צפיפות : 3.0 גר/סמ"ק
מסיסות במים : בלתי מסיס 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בכמויות מסוכנות בשאיפת האווירוסול שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים ודרכי הנשימה. שאיפת אבק או נדפים עלולה לגרום דלקת ריאות כימית. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. חשיפה עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
ריגוש לחומר בשאיפה חוזרת או ממושחת, או במגע עם העור, עלולה לגרום למחלה ראיות גרנולומטוטית חמורה (מחלת בריליום כרונית). החומר הוא מסרטן בבני אדם.  


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ (כ-Be): ‏‏ (מקטע בר-שאיפה): ‏‏ 0.00005‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A1 (מסרטן וודאי בבני אדם).
(SEN).
MAK: sensitization of respiratory tract and skin (SAH); carcinogen category: 1.
EU-OEL: (inhalable fraction): 0.0002 mg/m3 as TWA; (skin and respiratory sensitizer); (see Notes) 

סביבה
החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. 

הערות
תסמיני דלקת ריאות חריפה עקב חשיפה מסיבית קצרה תווח לא באים לידי ביטוי לפני שעברו 3 ימים.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה.
יש לבודד בגדים מזוהמים על ידי איטומם בשקית או במיכל אחר.
An EU-OEL of 0.0006 mg/m3 is allowed until 11 July 2026. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T+; R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23; S: 53-45; הערה: E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018