« بازگشت به فهرست جستجو  
اکسید برلیومICSC: 1325 (2016-11)
BERYLLIUM OXIDE
Beryllium monoxide
Beryllia
CAS #: 1304-56-9
UN #: 1566
EC #: 215-133-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        از اسپری قطرات ریز آب استفاده کنید. در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. تنفس سخت. کوتاهی نفس. گلو درد. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از سیستم بسته استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود!  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  در حالت پودر، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را داخل ظروف غیر قابل نشت جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
کشنده در صورت استنشاق
باعث تحریک چشم می شود
در صورت استنشاق ممکن است باعث حساسیت یا علائم آسم یا مشکلات تنفسی شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است باعث سرطان شود
اگر استنشاق شود باعث آسیب به ریه ها می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
باعث آسیب به ریه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
ممکن است باعث اثرات زیان آور طولانی مدت بر حیات آبزیان شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
اکسید برلیوم ICSC: 1325
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
سفید کریستال یا پودر. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
پس از گرمادهی، دمه (فیوم) سمی تشکیل می شود. 

فرمول: BeO
جرم مولکولی: 25.0
نقطه جوش: 3787 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 2530 درجه سلسیوس
چگالی : 3.0 g/cm³
حلالیت در آب: نامحلول 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده در مقادیر خطرناک می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. استنشاق غبار یا دمه (فیوم) ممکن است باعث پنومونیت شیمیایی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
حساسیت به این ماده، از طریق استنشاق مکرر یا طولانی مدت یا تماس پوستی، ممکن است منجر به بیماری گرانولوماتوز شدید ریه (بیماری مزمن بریلیوم) شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل برلیوم): (کسر قابل استنشاق): 0.00005mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛ (حساس کننده SEN)؛.
MAK: حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛.
EU-OEL: (کسر قابل استنشاق): 0.0002mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (حساس کننده تنفسی و پوست)؛ (توضیحات را ببینید)؛ 

محیط زیست
این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود.  

توضیحات
علائم پنومونیت حاد پس از مواجهه کلان کوتاه مدت تا 3 روز آشکار نمی شوند.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
لباس کار را به خانه نبرید.
لباس های آلوده را با گذاشتن و بستن در کیسه یا هر ظرف دیگری جدا کنید.
حدود مواجهه شغلی (OEL) اروپا معادل 0.0006mg/m3 تا تاریخ 11 جولای 2026 مجاز است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T+; R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23; S: 53-45; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018