« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
ראדוןICSC: 1322 (נובמבר 2001)
RADON
CAS #: 10043-92-2
EC Number: 233-146-0

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר.         במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.   

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה ראו סעיף השפעות החשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.    
עור      
עיניים      
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.    

טיפול בשפך סיווג וסימון
אוורור. הגנה אישית: מערכת נשימה עצמאית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
 
אריזה
 
ראדון ICSC: 1322
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע . 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
 

נוסחה: Rn
משקל אטומי: 222
נקודת רתיחה: ‎-62°C
נקודת התכה: ‎-71°C
צפיפות : 9.73 גר/ל
מסיסות במים, מ"ל/100 מ"ל ב-20°C‏: 22.2 ‏  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
 

סיכון נשימתי
 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר הוא מסרטן בבני אדם. ראו הערות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
רדון הוא מקור נפוץ לקרינה טבעית. 

הערות
Radon is derived from the radioactive decay of uranium to radium then radon.
The effects of radon are largely attributed to the inhalation of its radioactive decay products.
The pattern of their deposition in the respiratory tract is dependent on whether they are attached to particles or not.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018