« بازگشت به فهرست جستجو  
کروسیدولیتICSC: 1314 (2016-11)
CROCIDOLITE
Riebeckite asbestos
Blue asbestos
CAS #: 12001-28-4
UN #: 2212
EC #: 601-649-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  حفاظت تنفسی استفاده کنید. سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. 
پوست خشکی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن علائم حاد انتظار نمی رود.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. مواد ریخته شده را با تجهیزات تخصصی مکنده تمیز کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
خطر
ممکن است باعث سرطان شود
اگر استنشاق شود باعث آسیب به ریه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
 
کروسیدولیت ICSC: 1314
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
اسطوخودوس، جامد فیبری مایل به سبز یا آبی. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: Na2 Fe++3 Fe+++2 Si8 O22 (OH)2
جرم مولکولی: 765.98
در 1200 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی نسبی (آب = 1): 3.3-3.4
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
مواجهه عمدتاً از طریق استنشاق صورت می گیرد. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آزبستوز (فیبروز ریه ها)، پلاک های پلورال، ضخیم شدن و افیوژن شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. این ماده باعث سرطان ریه، مزوتلیوما، سرطان حنجره و سرطان تخمدان در انسان می شود. شواهد محدودی مبنی بر اینکه این ماده باعث سرطان روده یا سرطان حلق یا معده می شود وجود دارد. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.1f/cc مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 1؛.
EU-OEL: 0.1fibres/ml مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
لباس کار را به خانه نبرید.
هرگز برای جارو کردن این ماده از جاروبرقی خانگی استفاده نکنید، فقط از تجهیزات تخصصی استفاده کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 45-48/23; S: 53-45; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018