« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
אבקת אבץ (פירופורית)ICSC: 1205 (נובמבר 2019)
ZINC POWDER (pyrophoric)
CAS #: 7440-66-6
מספר או"מ: 1436 (אבקת או אבק אבץ )
EC Number: 231-175-3

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד. עשוי להדלק באופן ספונטני במגע עם אוויר. תגובות רבות עלולות לגרום לאש או פיצוץ.  חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר. סיכוני אש ופיצוץ במגע עם מים או חומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם חומרים מחמצנים, חומצות, בסיסים, מים או חומרים בלתי תואמים.   מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה). יש למנוע שקיעת אבק.  יש להשתמש באבקה ייעודית, חול יבש. אין להשתמש במים. אין להשתמש בקצף, פחמן דו חמצני. אין להשתמש בחומרים אחרים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר של החומר עם מים. 

 יש למנוע פיזור אבק!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה טעם מתכתי. כאב גרון. שיעול. חולשה. חום. ראו סעיף השפעות חשיפה לטווח קצר.  יש להשתמש ביניקה מקומית.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי אם חשים ברע. ראו הערות. 
עור לא צפוים תסמינים אקוטיים.  כפפות מגן.  יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). 
בליעה כאב בטן. בחילה. הקאות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. אין לשטוף לביוב. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים יבשים. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameenviro;aqua
עולה באש באופן ספונטני אם חשוף לאוויר
במגע עם מים משחרר גזים דליקים העלולים להתלקח באופן ספונטני
רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 4.3; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 4.2 

אחסון
מוגן אש. סגור היטב. יש להפריד מחומרים בלתי תואמים וראו סעיף סיכונים כימיים.. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. 
אריזה
אטומה לאוויר.
מזהם ימי. 
אבקת אבץ (פירופורית) ICSC: 1205
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה אפורה עד כחולה.  

סיכונים פיזיקליים
נדלק באוויר כאשר מחולק דק. במצב יבש, עשוי להטען אלקטרוסטטית כתוצאה מערבול, הולכה פנאומטית, מזיגה וכו'. 

סיכונים כימיים
בבעירה מייצר נדפי תחמוצת אבץ. ראו הערות. החומר הינו חומר מחזר חזק. הוא מגיב באלימות עם מחמצנים , חומצות ובסיסים. מגיב עם מים. זה מייצר גז דליק/נפיץ (מימן - ראו כרטיס ICSC 0001). מגיב באלימות עם גופרית, פחמימנים הלוגניים וחומרים אחרים רבים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: Zn
משקל אטומי: 65.4
נקודת רתיחה: ‎907°C
נקודת התכה: ‎419°C
צפיפות : 7.1 גר/סמ"ק
מסיסות במים : תגובה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 460°C ‏ 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
עלול לגרום לגירוי מכניהעיניים דרכי הנשימה. שאיפת מקטע בר-נשימה עלולה לגרום קדחת אדי מתכות. עשוי לגרום לתסמינים דמויי שפעת. ההשפעות עשויות להתעכב עד 48 שעות. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר, במיוחד במקרה של אבקה או של נדפים. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עם העור עלול לגרום לדרמטיטיס. שאיפה חוזרת או ממושכת עלולה לגרום להשפעות על הריאות. דבר שעשוי לגרום לתפקוד מוקטן של הריאות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
MAK: (as Zn, respirable fraction): 0.1 mg/m3; peak limitation category: I(4) ; (as Zn, inhalable fraction): 2 mg/m3; peak limitation category: I(2); pregnancy risk group: C; (DFG 2019) 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. 

הערות
Zinc oxide fumes formed during combustion may cause metal fume fever (see ICSC 0208).
תסמינים של קדחת המתכות מתגלים רק לאחר מספר שעות.
Zinc may contain trace amounts of arsenic, when forming hydrogen, may also form toxic gas arsine (see ICSC0001 and ICSC0222).
Zinc powder stabilized: Combustible solid, UN number: 3077, Hazard class: 9, Packing group: III; GHS: Warning, H400, H410. 

מידע נוסף
  סיווג EC
H250; H260; H400 / H400; H410 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018