« بازگشت به فهرست جستجو  
پتاسیم متا بی سولفیتICSC: 1175 (2018-05)
POTASSIUM METABISULFITE
Potassium pyrosulfite
Dipotassium disulfite
CAS #: 16731-55-8
EC #: 240-795-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. کوتاهی نفس. خس خس سینه.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی ها.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

corr
باعث آسیب جدی به چشم می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. از اسیدها و اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
پتاسیم متا بی سولفیت ICSC: 1175
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سفید کریستالی با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی و در تماس با اسیدها تجزیه می شود. این ماده اکسیدهای سولفور تولید می کند. با اسیدها و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر آتش سوزی ایجاد می کند. این ماده یک اسید ضعیف است. به فلزات حمله می کند.  

فرمول: K2S2O5
جرم مولکولی: 222.3
در 150 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی نسبی (آب = 1): 2.34
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 49.5 (خوب) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها است. ماده برای پوست، مجرای تنفسی و مجرای گوارش تحریک کننده است. مواجهه می تواند باعث واکنش های شبه آسم یا کهیر در افراد حساس شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث علائم آسم مانند شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر پوست شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی مورد بررسی قرار گرفته، اما هیچ اثر قابل توجهی یافت نشده است. 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi; R: 31-41; S: (2)-26-39 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018