« بازگشت به فهرست جستجو  
2و3- بوتادیونICSC: 1168 (2009-04)
2,3-BUTANEDIONE
Diacetyl
Dimethylglyoxal
Dimethyl diketone
2,3-Diketobutane
Butanedione
CAS #: 431-03-8
UN #: 2346
EC #: 207-069-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابلیت اشتعال بالا.  مخلوط های بخار/ هوا منفجر شونده است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید.  از پودر، فوم مقاوم به الکل، اسپری آب، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. خواب آلودگی. تهوع. سردرد. گلو درد.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی ها.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. مایع نشت کرده را در ظروف سرپوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
بخار و مایع با قابلیت اشتعال بالا
زیان آور در صورت بلعیدن
سمی در صورت استنشاق
باعث تحریک پوست می شود
باعث تحریک جدی چشم می شود
اگر استنشاق شود باعث آسیب به دستگاه تنفسی می شود
اگر استنشاق شود باعث آسیب به دستگاه تنفسی از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. از : خطرات شیمیایی را ببینید جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
2و3- بوتادیون ICSC: 1168
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع سبز تا زرد. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دوردست. 

خطرات شیمیایی
گرمادهی ممکن است باعث احتراق یا انفجار شدید شود. به شدت با اسیدهای قوی، بازهای قوی و اکسیدان ها واکنش می دهد. 

فرمول: CH3COCOCH3 / C4H6O2
جرم مولکولی: 86.1
نقطه جوش: 88 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -2.4 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.1
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 20
فشار بخار در 25 درجه سلسیوس: kPa 7.6
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 0.99
نقطه اشتعال: 6 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 365 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.4-13
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.34  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها به شدت تحریک کننده است. ماده برای پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی، ریه ها و مجرای تنفسی شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
ریه ها ممکن است تحت تأثیر مواجهه طولانی مدت یا مکرر با بخار قرار گیرند. این امر ممکن است منجر به اختلال در عملکردها شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.01ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.02ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 0.071mg/m3, 0.02ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (1)؛ جذب پوستی (H)؛ حساسیت پوستی (SH)؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 0.07mg/m3, 0.02ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.36mg/m3, 0.1ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
بیماری انسداد ریوی برگشت ناپذیر در بین کارگران مواجهه یافته در محیط های گوناگون گزارش شده است. این محیط ها شامل تولید 2و3 بوتادیون (دی استیل) در صنایع شیمیایی، تولید طعم دهنده های حاوی 2و3 بوتادیون (دی استیل)، و تولید محصولات غذایی با طعم کره حاوی دی استیل، مانند ذرت بو داده مایکروویو، هستند. برونشیولیت انسدادی بالینی شدید در بسیاری از موارد تایید شده است.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018