« بازگشت به فهرست جستجو  
سولفورICSC: 1166 (2000-11)
SULFUR
Flowers of sulfur
Flour sulfur
Brimstone
Sulphu
CAS #: 7704-34-9
UN #: 1350
EC #: 231-722-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید. از ایجاد بارهای الکترواستاتیک جلوگیری کنید (مانند استفاده از زمین).  از اسپری آب، فوم، پودر، شن خشک استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش. اسهال.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
سولفور ICSC: 1166
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد زرد در شکل های مختلف. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. چنانچه خشک باشد، بار الکتریسیته ساکن توسط چرخش، حمل و نقل پنوماتیک، ریختن، و غیره می تواند ایجاد گردد. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن، گازهای سمی و خورنده از اکسیدهای سولفورشامل دی اکسید سولفور (0074 ICSC را ببینید) تشکیل می دهد. به شدت با اکسیدان های قوی ، به ویژه اگر پودر شده باشد واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: S / S8
جرم مولکولی: 256.5 (S_8) جرم اتمی: 32.1
نقطه جوش: 445 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 120 درجه سلسیوس (بی شکل)
نقطه ذوب: 107 درجه سلسیوس (r-سولفور)
نقطه ذوب: 115 درجه سلسیوس (بتا-سولفور)
چگالی : 2.1 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا
نقطه اشتعال: 160 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 232 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 35-1400 g/m³ 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. استنشاق پودر ممکن است باعث التهاب بینی و دستگاه تنفسی شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مجرای تنفسی شود. این امر ممکن است منجر به برونشیت مزمن شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
اغلب در حالت مذاب حمل می شود (UN 2448؛ TEC (R) -115).
سولفور مذاب با هیدروکربن ها واکنش نشان می دهد تا گازهای سمی و قابل اشتعال ایجاد کند.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018