« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
METHYLALICSC: 1152 (אפריל 2017)
CAS #: 109-87-5
מספר או"מ: 1234
EC Number: 203-714-2

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד. חימום יגרום לעלייה בלחץ עם סיכון התפוצצות.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות. סיכוני אש ופיצוץ במגע עם חומרים מחמצנים חזקים או בסיסים חזקים.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם מחמצנים חזקים או בסיסים חזקים.   מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה יבשה, פחמן דו חמצני, קצף עמיד לאלכוהול.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. סחרחורת. ישנוניות. כאב ראש. כאב גרון. חוסר הכרה.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עור יבש.   כפפות מגן.  יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. בחילה. הקאות. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מסנן אדים אורגניים בעלי נקודת רתיחה נמוכה מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לסלק כל מקור הצתה. יש לכסות את שפך החומר עם חול או חומר לא דליק אחר. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים מכוסים. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameexcl mark;warn
נוזל ואדים דליקים מאוד.
גורם לגירוי בעיניים.
עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים ובסיסים חזקים. קריר. יש לשמור בחושך. סגור היטב. יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אטומה לאוויר. 
METHYLAL ICSC: 1152
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל נדיף מאוד חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי כנראה ליצור פרוקסידים נפיצים במגע עם אוויר. עשוי להתפוצץ בחימום . מגיב במרץ עם מחמצנים חזקים ובסיסים חזקים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: C3H8O2 / CH2-(OCH3)2
משקל מולקולרי: 76.1
נקודת רתיחה: ‎42°C
נקודת התכה: ‎-105°C
צפיפות : 0.86 גר/סמ"ק
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 28.5 ‏(קלה)
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 42.6
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.6
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.7
נקודת הבזק: -31°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 235°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 2.2 - 19.9 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.18  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים ודרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום לאובדן הכרה . 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די מהר עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר מוריד שומן מהעור, דבר שעשוי לגרום ליובש או היסדקות של העור. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 1000 חל"מ כ-TWA.
MAK: 1600 mg/m3, 500 ppm; peak limitation category: II(2); pregnancy risk group: C 

סביבה
השפעות סביבתיות של החומר נחקרו כראוי, אך לא נמצאו השפעות משמעותיות. 

הערות
הוספת חומר מייצב או מעכב עשוייה להשפיע על תכונות טוקסיקולוגיות של החומר; יש להתייעץ עם מומחה.
יש לבצע בדיקת הפראוקסידים בטרם לזיקאק; במידה והם נמצאו, יש לחסלם.
Methylal is metabolized to methanol and formaldehyde and may exhibit the same toxic reactions as these compounds.
ראו כרטיס / כרטיסים ICSCs 0057 ו0275. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018