« بازگشت به فهرست جستجو  
دی کلرو مونو فلورو متانICSC: 1106 (1999-10)
DICHLOROMONOFLUOROMETHANE
Fluorodichloromethane
HCFC 21
Fluorocarbon 21
CAS #: 75-43-4
UN #: 1029
EC #: 200-869-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گیجی. خواب آلودگی. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها   عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تهویه. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.2 

ذخیره سازی
اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید.  
بسته بندی
 
دی کلرو مونو فلورو متان ICSC: 1106
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ یا گاز متراکم مایع شده با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های خورنده و به شدت سمی (کلرید هیدروژن -ICSC 0163، فلورید هیدروژن -ICSC 0283 و فسژن-ICSC 0007 را ببینید) تولید می کند. با آلومینیوم پودر شده، روی و منیزیم واکنش می دهد. با اسیدها و دمه (فیوم)های اسیدی واکنش می دهد. این امر دمه (فیوم)های به شدت سمی کلریدها و فلوریدها تولید می کند. به برخی شکل های پلاستیکی، لاستیک و پوشش ها حمله می کند.  

فرمول: CHCl2F
جرم مولکولی: 102.9
نقطه جوش: 8.9 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -135 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 1 (ضعیف)
فشار بخار در 21 درجه سلسیوس: kPa 159
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.8
دمای اشتعال خودبخودی: 522 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.55  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. این ماده ممکن است در غلظت های بالا باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. مواجهه بسیار بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث نارسایی قلبی شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 10ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: 43mg/m3, 10ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ 

محیط زیست
به دلیل تأثیر آن بر لایه ازن از رها سازی در محیط اجتناب کنید. 

توضیحات
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
حتی هنگام موجود بودن غلظت سمی، هشدار بو وجود ندارد.
در مجاورت با آتش یا یک سطح داغ یا هنگام جوشکاری استفاده نکنید.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018