« بازگشت به فهرست جستجو  
کلرید بنزوئیلICSC: 1015 (2000-04)
BENZOYL CHLORIDE
Benzenecarbonyl chloride
Benzoic acid chloride
alpha-Chlorobenzaldehyde
CAS #: 98-88-4
UN #: 1736
EC #: 202-710-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 72 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید. با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد. خطرات شیمیایی را ببینید. با سطوح داغ تماس نداشته باشد.  در بالای 72 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید.  از فوم مقاوم به الکل، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید. از آب استفاده نکنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. کوتاهی نفس. گلو درد. تنفس سخت. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  غبار و میست را استنشاق نکنید. از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
پوست قرمزی. سوختگی های پوست. احساس سوزش. درد. تاول ها.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های عمیق و شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش. درد شکمی. شوک یا غش کردن. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. استراحت کنید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
خطرات شیمیایی را ببینید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
کلرید بنزوئیل ICSC: 1015
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بخارزا بی رنگ با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
در تماس با سطوح داغ یا شعله ها تجزیه می شود. این ماده گازهای به شدت سمی و خورنده (فسژن و کلرید هیدروژن) تولید می کند. با گرمادهی و در تماس با آلکان ها، الکل ها، آمین ها و دی متیل سولفواکسید (0459 ICSC را ببینید) به سرعت تجزیه می شود. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. با آب و بخار واکنش می دهد. این ماده گرما و دمه (فیوم)های خورنده (کلرید هیدروژن-ICSC 0163 را ببینید) تولید می کند. به بسیاری از فلزات حمله می کند. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. تماس با نمک های فلزی، گاز منفجره/ قابل اشتعال (هیدروژن- ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: C7H5ClO / C6H5COCl
جرم مولکولی: 140.57
نقطه جوش: 197.2 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -1 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.21
حلالیت در آب: واکنش
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 50
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.88
نقطه اشتعال: 72 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 197.2 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.5-27 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
اشک ریزش. این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. استنشاق بخار یا آئروسل ممکن است باعث ادم ریوی شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مقدار سقف): 0.5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
با عوامل اطفا حریق مانند آب به شدت واکنش نشان می دهد.
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی تجاوز شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
تجویز فوری یک درمان استنشاقی مناسب توسط پزشک، یا توسط یک شخص مجاز باید در نظر گرفته شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C; R: 34; S: (1/2)-26-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018