« بازگشت به فهرست جستجو  
فسفریک اسیدICSC: 1008 (2016-11)
PHOSPHORIC ACID
Orthophosphoric acid
CAS #: 7664-38-2
UN #: 3453
EC #: 231-633-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد ناسازگار. خطرات شیمیایی را ببینید.    با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد: خطرات شیمیایی را ببینید.  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم ماده با آب. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش. کوتاهی نفس. تنفس سخت.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. تاول ها. سوختگی های جدی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فورا برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سوزش در دهان و گلو. احساس سوزش پشت استخوان جناغ. درد شکمی. استفراغ. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. چیزی برای نوشیدن ندهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس با آب فراوان بشویید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

correxcl mark;warn
ممکن است برای فلزات خورنده باشد
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
توضیحات را ببینید 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
فسفریک اسید ICSC: 1008
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های هیگروسکوپیک بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده یک اسید نسبتاً قوی است. به شدت با بازها واکنش می دهد. این ماده تحت تأثیر ترکیبات آزو و اپوکسیدها به شدت پلیمریزه می شود. هنگام سوختن، دمه (فیوم)های سمی از اکسیدهای فسفر تشکیل می دهد. در تماس با الکل ها، آلدهیدها، سیانیدها، کتون ها، فنول ها، اترها، سولفیدها یا مواد آلی هالوژنه تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی تولید می کند. به بسیاری از فلزات حمله می کند. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: H3O4P / H3PO4
جرم مولکولی: 98.0
در 213 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 42 درجه سلسیوس
چگالی : 1.9 g/cm³
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa <10 (ناچیز)
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.4  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. استنشاق ممکن است باعث واکنش های آسم مانند (RADS) شود. مواجهه می تواند باعث خفگی به علت تورم در گلو شود. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث ادم ریوی شود، اما صرفاً بعد از بروز اثرات خورنده اولیه بر روی چشم و دستگاه تنفسی فوقانی. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث پنومونیت شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مجرای تنفسی فوقانی و ریه ها شود. این امر ممکن است منجر به التهاب مزمن و کاهش عملکرد ریه شود. میست های این اسید غیر آلی قوی برای انسان سرطان زا است. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 3mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): 2mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 1mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 2mg/m3 به صورت مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
شماره UN 1805 برای محلول های اسید فسفریک استفاده می شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
IARC میست های حاصل از اسید معدنی را سرطان زا (گروه 1) در نظر می گیرد. با این حال، هیچ اطلاعاتی مبنی بر سرطان زایی سایر اشکال فیزیکی این ماده وجود ندارد. بنابراین، هیچ طبقه بندی برای سرطان زایی تحت GHS بکار برده نشده است.
هرگز داخل این ماده آب نریزید؛ همیشه هنگام حل کردن یا رقیق کردن آن را به آرامی به آب اضافه کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C; R: 34; S: (1/2)-26-45; توضیحات: B 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018