« بازگشت به فهرست جستجو  
اولئیک اسیدICSC: 1005 (2002-05)
OLEIC ACID
9-Octadecenoic acid
9,10-Octadecenoic acid
Oleinic acid
cis-9-Octadecenoic acid
CAS #: 112-80-1
EC #: 204-007-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از مکنده موضعی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن توضیحات را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف سر پوشیده جمع آوری کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از بازهای قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
اولئیک اسید ICSC: 1005
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ. در مواجهه با هوا، زرد تا قهوه ای می شود. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده یک اسید ضعیف است. 

فرمول: C18H34O2 / C8H17CH=CH(CH2)7COOH
جرم مولکولی: 282.5
تجزیه می شود
نقطه ذوب: 13.4 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.89
حلالیت در آب: اصلا
نقطه اشتعال: 189 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 363 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 7.73 (برآورد شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، با اسپری کردن می تواند به سرعت منجر به غلظت آزار دهنده ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
این ماده می تواند از طریق بلع جذب شود، اما هیچ اثر زیان آوری یافت نشده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018