« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
אלומיניום (אבקה פירופורית)ICSC: 0988 (נובמבר 2019)
ALUMINIUM POWDER (pyrophoric)
CAS #: 7429-90-5
מספר או"מ: 1396 (לא מצופה)
EC Number: 231-072-3

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק. יוצר גז דליק במגע עם מים או אוויר לח.  חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר. סיכוני אש ופיצוץ במגע עם חומצות, אלכוהול, חומרים מחמצנים או מים.  יש למנוע מגע עם חומצות, אלכוהול, חומרים מחמצנים או מים.   מערכת סגורה, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות אבק. יש למנוע שקיעת אבק.  יש להשתמש בחול יבש, אבקה ייעודית. אין להשתמש במים. אין להשתמש בפחמן דו חמצני, קצף.   

 יש למנוע פיזור אבק!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה   יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. 
עור   כפפות מגן.  יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים יבשים. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flame
עולה באש באופן ספונטני אם חשוף לאוויר
במגע עם מימ, משחרר גזים דליקים 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 4.3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש להפריד ממחמצנים חזקים, בסיסים חזקים, חומצות חזקות, מים והלוגנים. ראו סעיף סיכונים כימיים. יבש. סגור היטב. 
אריזה
אטומה לאוויר. 
אלומיניום (אבקה פירופורית) ICSC: 0988
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה כסופה-לבנה עד אפורה.  

סיכונים פיזיקליים
נדלק באוויר כאשר מחולק דק. התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
מגיב עם מים ואלכוהולים. מגיב באלימות עם מחמצנים, חומצות חזקות, בסיסים חזקים, פחמימנים מוכלרים והלוגנים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: Al
משקל אטומי: 27.0
נקודת רתיחה: ‎2327°C
נקודת התכה: ‎660°C
צפיפות : 2.7 גר/סמ"ק
מסיסות במים : תגובה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 400°C ‏(אבקה) 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
 

סיכון נשימתי
התאדות ב-20°C היא זניחה; עם זאת, ריכוז מזיק של חלקיקים באוויר עלול להיווצר במהירות . 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
שאיפה חוזרת או ממושכת של חלקיקי אבק עלולה לגרום להשפעות על הריאות. לחומר עשויה להיות השפעה על מערכת העצבים . דבר שעשוי לגרום לתפקודים לקויים. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 1‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
MAK: (inhalable fraction): 4 mg/m3; (respirable fraction): 1.5 mg/m3; pregnancy risk group: D 

סביבה
 

הערות
Other UN number: UN1309 Aluminium powder, coated, Hazard class 4.1, Pack group II. 

מידע נוסף
  סיווג EC
H250; H261 / H228; H261 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018