« بازگشت به فهرست جستجو  
فنوتیازینICSC: 0937 (2009-04)
PHENOTHIAZINE
Dibenzothiazine
Thiodiphenylamine
Dibenzo-1,4-thiazine
CAS #: 92-84-2
EC #: 202-196-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از پودر، اسپری آب، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   غبار را استنشاق نکنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست خارش شدید. قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. اگر تحریک پوستی رخ دهد برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها   عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن گرفتگی های شکمی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

enviro;aqua
ممکن است در صورت بلعیدن زیان آور باشد
باعث تحریک خفیف پوستی می شود
سمی برای حیات آبزیان
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی و اسیدهای قوی جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
 
فنوتیازین ICSC: 0937
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های زرد. در مواجهه با نور، سبز تیره می شود. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی و در تماس با اسیدهای قوی تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده و سمی شامل اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای سولفور تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C12H9NS
جرم مولکولی: 199.3
نقطه جوش: 371 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 185.1 درجه سلسیوس
چگالی : 1.34 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا
نقطه اشتعال: 202 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 471 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 4.15  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
می تواند در هنگام پراکنده شدن به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد، به ویژه در صورت پودر شدن. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. مواجهه مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوست به نور شود. این ماده هنگامی که بلعیده شود ممکن است اثراتی بر خون و سیستم عصبی بگذارد. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 5mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در ماهی رخ دهد. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. این ماده در شرایط عادی وارد محیط می شود. با این وجود باید دقت زیادی کرد تا از هرگونه رها شدن اضافی جلوگیری شود، به عنوان مثال از طریق دفع نامناسب. 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018