« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
o-NITROTOLUENEICSC: 0931 (נובמבר 2016)
CAS #: 88-72-2
מספר או"מ: 1664
EC Number: 201-853-3

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר.  סיכוני אש ופיצוץ במגע עם חומצות או חומרים מחמצנים.  אש גלויה אסורה. יש למנוע מגע עם חומרים מחמצנים.   יש למנוע מגע עם חומרים בלתי תואמים: ראו סעיף סיכונים כימיים.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף, פחמן דו חמצני.   

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי! יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב ראש. שפתיים, ציפורניים ועור כחולים. סחרחורת. קוצר נשימה.   יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! ראו גם סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
מזיק בבליעה.
עלול לגרום לפגמים גנטיים.
עלול לגרום לסרטן.
חשוד כפוגע בפוריות או בילוד שטרם נולד.
עלול לגרום נזק לתאי הדם
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק לכבד ודם .
רעיל לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים. ראו סעיף סיכונים כימיים. סגור היטב. אוורור לאורך הרצפה. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
מזהם ימי. 
o-NITROTOLUENE ICSC: 0931
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל צהוב עד חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מתפרק במגע עם מחמצנים חזקים, חומרים מחזרים, חומצות או בסיסים. זה מייצר נדפים רעילים . לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. תוקף סוגים מסוימים של חומרי פלסטיק, גומי וציפויים. במהלך בעירה, מייצר תחמוצות חנקן ו פחמן חד חמצני. 

נוסחה: C7H7NO2 / C6H4(CH3)(NO2)
משקל מולקולרי: 137.1
נקודת רתיחה: ‎222°C
נקודת התכה: ‎-10°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.16
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 0.044 ‏(קשה מאוד)
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 0.02
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 4.73
נקודת הבזק: 95°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 420°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.47-8.8 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2.3  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים. החומר עשוי לגרום להשפעה על הדם. עשוי לגרום ליצירת מטהמוגלובין. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די לאט עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הכבד, הדם והאשכים. החומר הוא מסרטן קרוב לודאי בבני אדם. עלול לגרום לנזק גנטי תורשתי לתאי נבט של בני אדם. ניסויים בבעלי חיים מראים כי חומר זה עלול לגרום להשפעות רעילות על רבייה של בני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 2 חל"מ כ-TWA; ‏ (עור); ‏ ערכי BEI פורסמו.
MAK: skin absorption (H); carcinogen category: 2; germ cell mutagen group: 3B 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
טיפול ייחודי נחוץ במקרה של הרעלה מחומר זה; האמצעים המתאימים עם הוראות חייבים להיות זמינים.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T, N; R: 45-46-22-62-51/53; S: 53-45-61; הערה: C 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018