« بازگشت به فهرست جستجو  
تری نیکل دی سولفیدICSC: 0928 (2017-04)
TRINICKEL DISULFIDE
Nickel sulfide
Nickel subsulphide
See Notes.
CAS #: 12035-72-2
UN #: 3077
EC #: 234-829-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    خطرات شیمیایی را ببینید.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از سیستم بسته یا تهویه (در صورت پودری نبودن) استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها   عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن     استراحت کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health hazenviro;aqua
خطر
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
در صورت استنشاق ممکن است باعث حساسیت یا علائم آسم یا مشکلات تنفسی شود
ممکن است اگراستنشاق شود باعث سرطان گردد
اگر استنشاق شود باعث آسیب به ریه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
فقط در بسته بندی اصلی ذخیره کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات، اسیدها و اکسیدان ها جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
 
تری نیکل دی سولفید ICSC: 0928
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
توده برنزی متمایل به زرد کم رنگ با جلای فلزی. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تا دماهای بالا تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی اکسیدهای سولفور و مونوکسید نیکل تولید می کند. با اسیدها و اکسیدان ها واکنش می دهد. این امر دمه (فیوم)های سمی سولفید هیدروژن، اکسیدهای سولفور و مونوکسید نیکل تولید می کند. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. ICSC 0926 را ببینید. ICSC 0165 را ببینید. 

فرمول: Ni3S2
جرم مولکولی: 240.19
نقطه ذوب: 790 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 5.82
حلالیت در آب در 37 درجه سلسیوس: mg/l 517 (عملا نامحلول است) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. این ماده در صورت استنشاق برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل نیکل، کسر قابل استنشاق): 0.1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
نام سولفید نیکل برای توصیف ترکیبات مختلف با ترکیب متغیر استفاده می شود. شماره های دیگر CAS استفاده شده عبارتند از: 12035-71-1 (هازلوودیت)، 7-51-12035 (دی سولفید مونو نیکل)، 7-54-16812 (مونو سولفید مونو نیکل).
هر کسی که به دلیل این ماده علائم حساسیت را نشان داده است باید از تماس بیشتر با نیکل، ترکیبات نیکل و دیگر ترکیبات فلزی مانند مس، کروم و کبالت خودداری کند.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
لباس های آلوده را با گذاشتن و بستن در کیسه یا هر ظرف دیگری جدا کنید.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 49-43-51/53; S: 53-45-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018