« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
איזופרןICSC: 0904 (יוני 2015)
ISOPRENE
CAS #: 78-79-5
מספר או"מ: 1218 (מיוצב)
EC Number: 201-143-3

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה). אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול.  יש להשתמש באבקה, קצף, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי! יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. סחרחורת. בחילה.  יש להשתמש באוורור. יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות.  כפפות מגן.  יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. תחושת צריבה . ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! יש לסלק כל מקור הצתה. הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לשטוף לביוב. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים ברי-אטימה. יש לכסות את שפך החומר עם חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
נוזל ואדים דליקים במיוחד
חשוד כגורם לסרטן.
חשוד בגרימת פגמים גנטיים.
עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת
עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר.
רעיל לחי במים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד מחומרים בעירים, חומרים מחזרים, מחמצנים חזקים, בסיסים חזקים, חומצות חזקות, אלכוהולים ו כלורידים של חומצות. קריר. יש לשמור בחושך. סגור היטב. יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה. 
איזופרן ICSC: 0904
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל נדיף מאוד חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. כתוצאה מזרימה, נענוע וכו' תתכן הווצרות מטען אלקטרוסטטי. האדים הם בלתי מעוכבים ועשויים ליצור פולימרים בפתחי אוורור ובלמי להבים, דבר שגורם לחסימה. 

סיכונים כימיים
החומר יכול ליצור בקלות פרוקסידים נפיצים . החומר מתפלמר עקב חימום ובהשפעת חומרים רבים. לפיכך גורם לסיכון אש או פיצוץ. מגיב עם מחמצנים חזקים, חומרים מחזרים חזקים, חומצות חזקות, בסיסים חזקים, כלורידים של חומצות ואלכוהולים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: C5H8 / CH2=C(CH3)CH=CH2
משקל מולקולרי: 68.1
נקודת רתיחה: ‎34°C
נקודת התכה: ‎-146°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.7
מסיסות במים, מגר'/ל ב-25°C‏: 642 ‏(קשה מאוד)
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 53.2
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.4
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.8
נקודת הבזק: <-20°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 220°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1-9.7 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2.30
צמיגות: 0.3 מ"מ²/שניה ב-20-25°C 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר והאדים מגרים באופן בינוני את העיניים, העור והדרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. עשוי לגרום לדיכוי הנשימה וירידה בהכרה . במקרה של בליעה, החומר בקלות נכנס לדרכי הנשימה ועלול לגרום לדלקת ריאות משאיפה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
שאיפה חוזרת או ממושכת עלולה לגרום להשפעות על הריאות. החומר הוא מסרטן אפשרי בבני אדם. עלול לגרום לנזק גנטי תורשתי לתאי נבט של בני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
MAK: 8.5 mg/m3, 3 ppm; peak limitation category: II(8) ; pregnancy risk group: C; germ cell mutagen group: 5 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
Usually contains inhibitors to prevent polymerization.
הוספת חומר מייצב או מעכב עשוייה להשפיע על תכונות טוקסיקולוגיות של החומר; יש להתייעץ עם מומחה.
יש לבצע בדיקת הפראוקסידים בטרם לזיקאק; במידה והם נמצאו, יש לחסלם.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+, T; R: 45-12-68-52/53; S: 53-45-61; הערה: D 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018