« بازگشت به فهرست جستجو  
D- سوربیتولICSC: 0892 (2002-09)
D-SORBITOL
D-glucitol
Hexahydric alcohol
Glucitol
CAS #: 50-70-4
EC #: 200-061-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق      
پوست      
چشم ها   در حالت پودر، عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.   
بلعیدن گرفتگی های شکمی. درد شکمی. اسهال.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
D- سوربیتول ICSC: 0892
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد سفید هیگروسکوپیک در شکل های مختلف. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: C6H14O6
جرم مولکولی: 182.2
نقطه ذوب: 110-112 درجه سلسیوس
چگالی : 1.5 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 220
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -2.2  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مجرای گوارش شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با این ماده به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته اند اما چیزی یافت نشده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018