« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
חמצן (נוזלי)ICSC: 0880 (אפריל 2000)
חמצן, נוזל מקורר
OXYGEN (LIQUEFIED)
Oxygen, refrigerated liquid
LOX
Liquid oxygen
CAS #: 7782-44-7
מספר או"מ: 1073
EC Number: 231-956-9

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר אך מגביר בעירה של חומרים אחרים.  סיכוני אש ופיצוץ במגע עם חומרים בעירים או חומרים מחזרים.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם חומרים דליקים. יש למנוע מגע עם חומרים מחזרים.     במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר עם מים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. סחרחורת. כאב גרון. ראו הערות.    אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור במגע עם נוזל: כוויות קור.  כפפות מבודדות קור. ביגוד מגן.  במקרה של כוויות קור: יש לשטוף עם כמות גדולה של מים, אין להסיר בגדים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים ראו סעיף עור.  יש להשתמש במשקפי מגן או במגן פנים.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.    

טיפול בשפך סיווג וסימון
אוורור. יש לסלק כל מקור הצתה. אין לספוג בנסורת או בחומר סופג דליק אחר. לעולם אין להפנות סילון מים על הנוזל. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.2; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 5.1 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד מחומרים בעירים וחומרים מחזרים. קריר. 
אריזה
מיכל מבודד מיוחד. 
חמצן (נוזלי) ICSC: 0880
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז מעובה . נוזל חסר צמע עד כחול באופן קיצוני במיוחד. 

סיכונים פיזיקליים
גז זה כבד מהאוויר. 

סיכונים כימיים
החומר הינו מחמצן חזק. הוא מגיב עם חומרים בעירים ומחזרים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: O2
משקל מולקולרי: 32.0
נקודת רתיחה: ‎-183°C
נקודת התכה: ‎-218.4°C
מסיסות במים, מ"ל/100 מ"ל ב-20°C‏: 3.1 ‏
לחץ אדים, kPa ב--118°C‏: 5080
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 1.1
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.65  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
אידוי מהיר של הנוזל עלול לגרום כוויות קור. החומר בריכוזים גבוהים מאוד מגרה את דרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית.  

סיכון נשימתי
 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
 

הערות
בגדי עבודה רוויים בחמצן עשויים להווה סיכון אש חמור.
אין להשתמש בקרבת אש או משטח חם, או במהלך ריתוך.
תסמינים נשימתיים אופייניים רק לחשיפה לריכוזים גבוהים במיוחד.
ראו כרטיס ICSC 0138. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: O; R: 8; S: (2)-17 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018