« بازگشت به فهرست جستجو  
کلرید کرومیلICSC: 0854 (2003-08)
CHROMYL CHLORIDE
Chromic oxychloride
Dichlorodioxochromium
Chromium dichloride dioxide
CAS #: 14977-61-8
UN #: 1758
EC #: 239-056-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود.    با قابل اشتعال ها تماس نداشته باشد.    از دی اکسید کربن، پودر مخصوص استفاده کنید. از عوامل آب دار استفاده نکنید. در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. تنفس سخت. کوتاهی نفس. گلو درد.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. سوختگی های پوست. درد. تاول ها.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های عمیق و شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. احساس سوزش. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
ضد حریق. از مواد قابل احتراق، عوامل احیا کننده و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
کلرید کرومیل ICSC: 0854
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع قرمز تیره بخارزا با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
در تماس با آب به شدت تجزیه می شود. این دمه (فیوم)های سمی و خورنده کلرید هیدروژن، کلر، تری اکسید کروم و تری کلرید کروم تولید می کند. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده به شدت با مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد. به شدت با آب، هالیدهای غیرفلزی، هیدریدهای غیرفلزی، آمونیاک و حلال های رایج خاص مانند الکل، اتر، استون و ترپنتین واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به بسیاری از فلزات در حضور آب حمله می کند. با پلاستیک ها ناسازگار است. می تواند مواد سوختنی را شعله ور کند. 

فرمول: CrO2Cl2
جرم مولکولی: 154.9
نقطه جوش: 117 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -96.5 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.91
حلالیت در آب: واکنش
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 2.67
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 5.3  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل یا بخار آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. استنشاق بخار ممکن است باعث ادم ریوی شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. این ماده به احتمال زیاد برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق و بخار): 0.0001ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.00025ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ (حساس کننده پوست DSEN)؛ (حساس کننده تنفسی RSEN)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛.
EU-OEL: (مثل کروم): 0.1mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
تری اکسید کروم را حل می کند، یک اکسیدان قوی ایجاد می کند.
با عوامل اطفا حریق مانند آب به شدت واکنش نشان می دهد.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند.
بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
لباس کار را به خانه نبرید.
به دلیل خطر آتش سوزی، لباس های آلوده را با آب فراوان بشویید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: O، T، C، N; R: 49-46-8 -35-43-50/53; S: 53-45-60-61; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018