« بازگشت به فهرست جستجو  
کامفیکلرICSC: 0843 (1997-11)
CAMPHECHLOR
Toxaphene
Chlorinated camphene (60%)
Polychlorocamphene
CAS #: 8001-35-2
UN #: 2761
EC #: 232-283-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار فرمولاسیون مایع حاوی حلال های آلی ممکن است قابل اشتعال باشد. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  توضیحات را ببینید.      از فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید. از آب استفاده نکنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ صورت را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن تشنج. سرگیجه. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. وادار به استفراغ کنید (فقط برای افراد هوشیار!). استراحت کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1 

ذخیره سازی
تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
آلاینده دریایی. 
کامفیکلر ICSC: 0843
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد زرد تا کهربایی مومی شکل با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا سوختن تجزیه می شود. تحت تاثیر قلیایی، نور شدید خورشید و کاتالیزورها مانند آهن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی تولید می کند. به آهن حمله می کند.  

فرمول: C10H10Cl8 (approx.)
جرم مولکولی: 413.8 (متوسط)
نقطه ذوب: 65-90 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.65
حلالیت در آب: اصلا
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 53
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 14.3
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 3.3  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست کمی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به لرزش و تشنج شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.5mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ 

محیط زیست
این ماده ممکن است برای محیط زیست خطرناک باشد. باید به طور ویژه به موجودات دریایی، موجودات خاکی و پرندگان توجه گردد. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در موجودات دریایی رخ دهد. 

توضیحات
قبل از جوشیدن تجزیه می شود.
کامفکلر واکنش مخلوطی از کامفن های کلرینه حاوی 69-67٪ کلر است.
نباید به استفاده از این آفت کش ارگانوکلره تشویق کرد، مگر در مواردی که هیچ جایگزین مناسبی وجود ندارد.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
حلال های حامل مورد استفاده در فرمولاسیون تجاری ممکن است خصوصیات فیزیکی و سم شناسی را تغییر دهند.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 21-25-37/38-40-50/53; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018