« بازگشت به فهرست جستجو  
tert- بوتیل هیدرو پروکسید (70% محلول آبی)ICSC: 0842 (1999-10)
tert-BUTYL HYDROPEROXIDE (70 % AQUEOUS SOLUTION)
1,1-Dimethylethylhydroxiperoxide
2-Hydroperoxy-2-methylpropane
CAS #: 75-91-2
UN #: 3109
EC #: 200-915-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود.  خطر آتش سوزی و انفجار در صورت گرمادهی. ممکن است در بالای 43 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با قابل اشتعال ها تماس نداشته باشد.  در بالای 43 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید.  از اسپری آب، شن خشک، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. تنفس سخت.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست درد. قرمزی. تاول ها.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های عمیق و شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گرفتگی های شکمی. احساس سوزش. ضعف.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 5.2; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. از مواد قابل احتراق و عوامل احیا کننده جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. برای شناسایی هرگونه نشتی و شکاف، ظرف را به طور متناوب بازرسی کنید. 
بسته بندی
 
tert- بوتیل هیدرو پروکسید (70% محلول آبی) ICSC: 0842
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
ممکن است با گرمادهی منفجر شود. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده به شدت با مواد احیا کننده و قابل احتراق، ترکیبات فلزی و ترکیبات سولفور واکنش می دهد.  

فرمول: C4H10O2 / (CH3)3COOH
جرم مولکولی: 90.1
در 89 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: -3 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.93
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 3.07 (محاسبه شده)
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.1
نقطه اشتعال: 43 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 238 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 5-10
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.3 (محاسبه شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
به دلیل خطر آتش سوزی، لباس های آلوده را با آب فراوان بشویید.
شماره UN (برای حلال های غیر از آب): 3105. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018