« بازگشت به فهرست جستجو  
دی ایزونونیل فتالاتICSC: 0831 (2003-11)
DIISONONYL PHTHALATE
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisononyl ester
Phthalic acid, diisononyl este
CAS #: 28553-12-0
EC #: 249-079-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.   
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف سر پوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
دی ایزونونیل فتالات ICSC: 0831
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع روغنی چسبناک. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: C26H42O4
جرم مولکولی: 421 (متوسط)
نقطه جوش: 244-252 درجه سلسیوس در 0.7kPa
نقطه ذوب: -43 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.98
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml <0.01 (خیلی ضعیف)
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa <0.01
نقطه اشتعال: 221 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 380 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.4-2.9
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 8.8
چسبناکی: 77.6 mm²/s در 20 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تومورها در حیوانات آزمایشگاهی تشخیص داده شده اند، اما ممکن است به انسان مرتبط نباشند. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
توصیه های این کارت در مورد 1و2 - اسید بنزن کاربوکسیلیک، استرهای آلکیل شاخه شده rich-C9 (CAS 68515-48-0) ،di-C8-10(DINP 1 نام تجاری است) نیز کاربرد دارد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018