« بازگشت به فهرست جستجو  
هیدرید لیتیمICSC: 0813 (2014-04)
LITHIUM HYDRIDE
Lithium monohydride
CAS #: 7580-67-8
UN #: 1414
EC #: 231-484-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. خطرات شیمیایی را ببینید  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید. خطرات شیمیایی را ببینید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از عوامل آب دار ، فوم، دی اکسید کربن استفاده نکنید. از گاز خنثی، شن خشک، پودر مخصوص استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش. تهوع. استفراغ. کوتاهی نفس.  از سیستم بسته یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. تنفس مصنوعی دهان به دهان ندهید. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. تاول ها. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. لباس ها را در ظروف بدون نشتی قرار دهید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فورا برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. سوختگی های عمیق و شدید.  در حالت پودر، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد. تهوع. درد شکمی. احساس سوزش. استفراغ. اسهال. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. ماده ریخته شده را با پودر خشک بپوشانید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameskull;toxiccorr
در تماس با آب، گازهای قابل اشتعالی آزاد می کند که ممکن است به صورت خودبخود مشتعل شوند
کشنده در صورت استنشاق
سمی در صورت بلعیدن
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.3; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خشک نگه دارید. با روغن معدنی یا گاز خنثی نگهداری کنید. خنک نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید. 
هیدرید لیتیم ICSC: 0813
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد بی بو سفید تا مایل به خاکستری هیگروسکوپیک در شکل های مختلف. در مواجهه با نور، تیره می شود. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
در تماس با سطوح داغ یا شعله ها تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های قلیایی تحریک کننده تولید می کند. این ماده ممکن است در تماس با هوای مرطوب به صورت خودبخودی شعله ور شود. این ماده یک عامل احیا کننده قوی است. به شدت با اکسیدان ها، هیدروکربن های هالوژنه و اسیدها واکنش می دهد. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. به شدت با آب واکنش می دهد. این ماده دمه (فیوم)های خورنده هیدروکسید لیتیم تولید می کند. 

فرمول: LiH
جرم مولکولی: 7.95
در 850 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 680 درجه سلسیوس
چگالی : 0.8 g/cm³
حلالیت در آب: واکنش
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: ناچیز
دمای اشتعال خودبخودی: 200 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. استنشاق ممکن است باعث تورم شدید گلو شود. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث ادم ریوی شود، اما صرفاً بعد از بروز اثرات خورنده اولیه بر روی چشم و دستگاه تنفسی فوقانی. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق): 0.05mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی (مقدار سقف)؛.
EU-OEL: (کسر قابل استنشاق): 0.02mg/m3 به صورت مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
تجویز فوری یک درمان استنشاقی مناسب توسط پزشک، یا توسط یک شخص مجاز باید در نظر گرفته شود.
لباس کار را به خانه نبرید.
با عوامل اطفا حریق مانند آب، دی اکسید کربن و کف به شدت واکنش نشان می دهد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018