« بازگشت به فهرست جستجو  
آلفا- هگزا کلرو سیکلو هگزانICSC: 0795 (2009-11)
alpha-HEXACHLOROCYCLOHEXANE
alpha-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
alpha-Benzenehexachloride (alpha-BHC)
alpha-Hexachloran
CAS #: 319-84-6
UN #: 2761
EC #: 206-270-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. فرمولاسیون مایع حاوی حلال های آلی ممکن است قابل اشتعال باشد. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار اگر فرمولاسیون حاوی حلال های منفجره/قابل اشتعال باشد.      در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! زنان شیرده مواجهه نداشته باشند!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. بلعیدن را ببینید.  غبار را استنشاق نکنید.  هوای تازه، استراحت. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست ممکن است جذب شود!  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
چشم ها قرمزی.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن سردرد. تهوع. استفراغ. اسهال. سرگیجه. لرزش. تشنج.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. در صورت عدم بروز تشنج، محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و ذرات مطابق با غلظت هوابرد ماده، لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی و دستکش محافظ استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را داخل ظروف غیر فلزی غیر قابل نشت جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
سمی در صورت بلعیدن
ممکن است در تماس با پوست زیان آور باشد
مشکوک به ایجاد سرطان
ممکن است باعث آسیب به کودکان شیرخوار شود
باعث آسیب به دستگاه اعصاب مرکزی می شود
ممکن است باعث آسیب به کبد و کلیه ها از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
به خوبی بسته شود. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. از بازها، فلزات و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
آلفا- هگزا کلرو سیکلو هگزان ICSC: 0795
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر قهوه ای تا سفید کریستالی با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
در تماس با سطوح داغ یا شعله ها تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل کلر (ICSC 0126 را ببینید)، کلرید هیدروژن (ICSC 0163 را ببینید) و فسژن (ICSC 0007 را ببینید) تولید می کند. با بازها و فلزات پودر شده واکنش می دهد. 

فرمول: C6H6Cl6
جرم مولکولی: 290.8
نقطه جوش: 288 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 157-160 درجه سلسیوس
چگالی : 1.9 g/cm³
حلالیت در آب: بسیار ضعیف
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 0.003
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 10
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 3.8  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به تشنج شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی، کلیه ها و کبد شود. این ماده به احتمال زیاد برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل استنشاق): 0.1mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (8)؛ جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در طول زنجیره غذایی، به عنوان مثال در ماهی و غذای دریایی رخ دهد. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. این ماده در شرایط عادی وارد محیط می شود. با این وجود باید دقت زیادی کرد تا از هرگونه رها شدن اضافی جلوگیری شود، به عنوان مثال از طریق دفع نامناسب. 

توضیحات
این ماده جزئی از حشره کش های هگزاکلروسیکلوهگزان (مخلوط ایزومرها) است.
حلال های حامل مورد استفاده در فرمولاسیون تجاری ممکن است خصوصیات فیزیکی و سم شناسی را تغییر دهند.
تا نیم الی چند ساعت، علائم تشنج آشکار نمی گردند.
لباس کار را به خانه نبرید.
در مجاورت با آتش یا یک سطح داغ یا هنگام جوشکاری استفاده نکنید.
ICSCهای 0053، 0487 و 0796 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 21-25-40-50/53; S: (1/2)-22-36/37-45-60-61; توضیحات: C 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018