« بازگشت به فهرست جستجو  
دی فنیل اترICSC: 0791 (2014-04)
DIPHENYL ETHER
Diphenyl oxide
Phenoxybenzene
1,1'-Oxybis(benzene)
Phenyl ethe
CAS #: 101-84-8
UN #: 3077
EC #: 202-981-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گلو درد. سرفه.  از تهویه استفاده کنید. از مکنده موضعی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. اگر جامد است: ماده ریخته شده را داخل ظروف جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

enviro;aqua
ممکن است در صورت بلعیدن زیان آور باشد
باعث تحریک خفیف پوستی می شود
باعث تحریک چشم می شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
آلاینده دریایی. 
دی فنیل اتر ICSC: 0791
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع یا کریستال های بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این ماده می تواند در صورت مواجهه با هوا پراکسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد. 

فرمول: C12H10O / C6H5OC6H5
جرم مولکولی: 170.2
نقطه جوش: 257 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 28 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.08
حلالیت در آب : g/100ml 0.002 (خیلی ضعیف)
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 2.7
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 5.9
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 115 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 610 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.8-15
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 4.21  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی فوقانی کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 2ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
MAK: 7.1mg/m3, 1ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 7mg/m3, 1ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 14mg/m3, 2ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در ماهی رخ دهد. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با این ماده به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته اند. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018