« بازگشت به فهرست جستجو  
استیبینICSC: 0776 (2008-11)
STIBINE
Antimony hydride
Antimony trihydride
Hydrogen antimonide
CAS #: 7803-52-3
UN #: 2676

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است. خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با ازن یا اسید نیتریک.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با اسپری آب خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. سردرد. ضعف. تنفس سخت. تهوع. نبض ضعیف و نامنظم. دفع هموگلوبین در ادرار.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی.  محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی غیر قابل نفوذ در برابر گاز دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
کشنده در صورت استنشاق
اگر استنشاق شود ممکن است باعث آسیب به مجرای تنفسی و خون گردد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
 
استیبین ICSC: 0776
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دور دست. 

خطرات شیمیایی
به آهستگی در دمای اتاق تجزیه می شود. به سرعت در 200 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این ماده آنتیموان فلزی و هیدروژن تولید می کند. این امر خطر آتش سوزی را افزایش می دهد. به شدت با کلر، اسید نیتریک غلیظ و ازن واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: SbH3
جرم مولکولی: 124.8
نقطه جوش: -18 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -88 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 2.26 (25- درجه سلسیوس)
حلالیت در آب: ضعیف
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.4
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. ماده برای مجرای تنفسی به شدت تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به تخریب سلول های خونی شود. مواجهه بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث مرگ شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
اگرچه ماده قابل احتراق است و دارای نقطه اشتعال کمتر از 61 درجه سلسیوس می باشد، حدود انفجار در متون شناخته شده نیست.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
ارتباط میان بو و حد مواجهه شغلی نمی تواند نشان داده شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn، N; R: 20/22-51/53; S: (2)-61; توضیحات: A، 1 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018